Για την πλοήγηση


Αγγειοπλαστική - Επεμβατικός Καρδιολόγος Γεώργιος Μουστόγιαννης στο Χαλάνδρι


Η αγγειοπλαστική την οποία παρέχει ο επεμβατικός καρδιολόγος Γεώργιος Μουστόγιαννης στο νοσοκομείο ΥΓΕΙΑ είναι μία επαναστατική μέθοδος στον τομέα της καρδιολογίας, όπου στην ουσία χωρίς χειρουργική επέμβαση αντιμετωπίζουμε την αθηρωμάτωση των στεφανιαίων αρτηριών.

Συγκεκριμένα πρόκειται για τη διάνοιξη του στενωμένου αγγείου με ειδικό μπαλόνι και την τοποθέτηση μεταλλικού νάρθηκα (stent), ώστε να παραμείνει ανοιχτή η στεφανιαία αρτηρία.

Η τεράστια αποδοχή της τεχνικής από τον ιατρικό κόσμο και τους ασθενείς, έγκειται στις λιγότερες επιπλοκές και στον κατά πολύ μικρότερο χρόνο νοσηλείας, σε σχέση με την αορτο-στεφανιαία παράκαμψη (by-pass).